PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ

“EFOP-3.2.3-17-2017-00027
Tanulás és tanítás a digitális térben. Digitális környezet fejlesztése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben”

Kedvezményezett neve: Győri Tankerületi Központ
Projektösszeg: 110 000 000 Ft
Megvalósítási időszak: 2018. január 1 — 2021. március 31.
Megvalósítási helyszínek:
– Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi utca 5.
– Győri Radnóti Miklós Általános Iskola, 9021 Győr, Nagy Jenő utca 2.
– Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 9021 Győr, Eötvös tér 1.
– Sokorópátkai Általános Iskola, 9112 Sokorópátka, Öreg utca 63.
A projekt részletes szakmai tartalma:
Projektünk célja olyan digitális pedagógiai módszertani program megvalósítása, mely hozzájárul iskoláink digitális felkészültségéhez és módszertani kultúrájának növeléséhez. Kiemelten fontos az, hogy ezt a digitális módszertani megújulást, a digitális módszertan iránt elkötelezett, az eszközöket készségszinten használó pedagógusok valósítsák meg, nemcsak informatika órán. A diákok informatikai tudásának fejlesztése kiemelt cél intézményeinkben. Ennek oka nem más, mint az a tény, hogy a jövőben tanulóink jelentős része olyan munkahelyen vagy munkakörben fog dolgozni, ahol folyamatosan informatikai eszközöket és módszereket kell használni. Célunk, hogy az alapokat és annál kicsit több tudást szerezzenek az iskolai évek alatt. Bízunk abban, hogy a műszaki ismeretek, illetve a digitális ismeretek ötvözésével jó szakemberek kerülnek ki az intézményekből, mi pedig motiválttá tesszük őket, hogy ez irányba tervezzék pályaválasztásukat. A projekt keretében a pedagógusok 10 féle továbbképzésen szereznek digitális módszertani tudást. A tanulók szövegértési, matematikai, természettudományi és kreatív gondolkodási készségeinek fejlesztése a digitális oktatáshoz szükséges eszközök, csomagok beszerzése és használata által valósul meg. A projekt keretében a pedagógusok digitális tartalmakat (óravázlatokat, digitális óraterveket), digitális tananyagokat dolgoznak ki, nyilvánossá teszik a Nemzeti Köznevelési Portálon. A digitális fejlesztési terveket beépítik az iskolák pedagógiai programjába. Az iskolák által választott pedagógiai módszertan bevezetését, a pilot projekt implementálását különböző támogató eseménnyel kívánják megvalósítani. Ilyenek a különböző workshopok, szakmai napok, szemléletformáló programok, ahol az internetbiztonsággal kapcsolatos tudnivalókra és a fogyasztóvédelmi jogérvényesítésre is felhívják a diákok és szüleik figyelmét.
Projekttel kapcsolatos további információk:
Inotayné Pécsi Mária projektmenedzser
telefon: +36 (20) 3897868
e-mail: iskola.sokoro@gmail.com
A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.